Ordliste for strømkjøperen

Når du skal velge strømavtale er det en rekke ord og begreper du bør sette deg inn i. Her finner du en kort gjennomgang av viktige ord og begreper.

Hva er Spotpris?

En spotprisavtale på strøm er en avtale om at prisen skal følge markedsprisen (spotprisen) etter utviklingen på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til spotprisen må du betale et pslag til kraftleverandøren.


Hva er Variabel pris?

Med en variabel prisavtale følger prisen utviklingen på strømmarkedet, som regel med en forsinkelse på to ukers. Strømselger skal informere deg om prisendringer 14 dager i forkant. Denne avtaleformen omtales ofte som Ofte kalt "standard variabel pris".


Hva er Fastpris?

En fastprisavtale er en avtale om en fast pris på strømmen over en periode, for eksempel et år. Med en slik avtale vil strømregningen være på månedsforbruket multiplisert med fastprisen. En fastprisavtale gir deg fordelen av å ha en forutsigbar stræmregning, men du bær regne med at du i snitt vil betale mer for fastpris enn med en stræmavtale som følger utviklingen i markedet.


Hva er Elsertifikat?

Elsertifikater er en stætteordning som skal gi ækt produksjon av fornybar stræm. Kostnaden betales av stræmkundene ved at kostnaden legges til strømprisen. Elsertifikatene koster ca 2 ære/kWt.


Hva er AMS?

AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. Smarte strømmålere inngår i AMS. Disse strømmålerne gir bedre informasjon om strømforbruket, mer nøyaktig avregning, automatisk avlesning av måler og mulighet for automatisk styring av forbruk.


Hva er Gjennomfakturering av nettleie?

Gjennomfakturering betyr rett og slett at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren som inkluderer nettleien i strømfakturaen. Med gjennomfakturering mottar du ikke separat faktura på nettleien.


Oversikt over strømleverandører

NorgesEnergi